Nội quy với hội viên MBM

Chào mừng quý anh chị gia nhập vào MBM. Khi được chấp thuận gia nhập vào MBM tất cả hội viên được yêu cầu phải đọc tài liệu này để nắm thông tin về chính sách dành cho hội viên gia nhập.
1. Cam kết của hội viên
Tôi cam kết trung thực với thông tin cung cấp.
Tôi cam kết chất lượng sản phẩm/dịch vụ đúng với công bố.
Tôi cam kết tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Tôi cam kết hợp lực cùng với các hội viên khác.

2. Quy định chung của MBM 
2.1 Buổi họp hàng tuần kéo dài 90 phút, hội viên phải có mặt đúng giờ và phải ở lại cho đến khi buổi họp kết thúc.
2.2 Mỗi hội viên được yêu cầu phải mang đến GIỚI THIỆU hoặc KHÁCH MỜI chất lượng, MBM có thể đưa ra mức quy định tối thiểu cho tổng số GIỚI THIỆU/KHÁCH MỜI mà mỗi hội viên cần phải có để duy trì tư cách hội viên.
2.3 Hội viên trình bày 10 phút của mỗi buổi họp phải mang đến quà tặng và chỉ những hội viên mang đến GIỚI THIỆU/KHÁCH MỜI mới được nhận những món quà này.
2.4 Cam kết với các chỉ số KPIs đã được họp bàn và thống nhất theo từng giai đoạn của tổ chức MBM.
2.5 Nếu ban lãnh đạo hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ của mình, họ sẽ nhận được nhận thù lao và chi phí khác (nếu có).
2.6 Những chính sách có thể thay đổi. Tất cả chính sách mới được đề xuất phải được lãnh đạo và ban hội viên thống nhất và được thông tin rộng rãi đến tất cả hội viên. 
2.7 Phí gia nhập MBM là trên tinh thần tự nguyện và ý thức rõ ràng, MBM sẽ không hoàn lại phí trong bất cứ trường hợp nào.

3. Quy định để đơn đăng ký trở thành hội viên chính thức được duyệt sẽ gồm 3 yếu tố:
3.1 Có hơn 50% hội viên chính thức hiện hữu xác nhận đồng ý chấp thuận tiếp nhận hội viên mới.
3.2 100% lãnh đạo hiện hữu của MBM chấp thuận (gồm chủ tịch, phó chủ tịch & các trưởng ban).
Trong vòng 5 ngày làm việc, MBM có nhiệm vụ thông báo đơn đăng ký hội viên có đạt yêu cầu trên hay không bằng email chính thức. Nếu được chấp thuận, MBM sẽ tổ chức lễ kết nạp hội viên mới ngay tuần tiếp theo của đơn đăng ký.
3.3 Hoàn tất phí hội viên cho 1 năm là 6.000.000 đồng (*).
(*) phí hội viên chỉ được sử dụng để phục vụ các hoạt động đem lại lợi ích cho hội viên.

4. Một số quy định về hoạt động:
4.1 Đi trễ: Đi trễ sau 7 giờ đóng quỹ 200.000 đồng.
4.2 Vắng mặt: Phải có thông báo trước ít nhất 24h trước ngày offline, không thông báo đóng quỹ: 500.000 đồng.
4.3 Điện thoại reo: Trong giờ sinh hoạt, nếu để điện thoại reo, người để reo đóng quỹ 100.000 đồng và 2 người ngồi bên cạnh đóng quỹ 100.000 đồng/người vì không nhắc nhở nhau. Nếu đã được nhắc mà vẫn để điện thoại reo người đó đóng quỹ 300.000 đồng.
4.4 Hội viên tới lượt thuyết trình 10 phút thì phải làm file trình chiếu gửi cho mọi người xem trước 20g tối thứ 3 hàng tuần. Nếu trễ thời gian thì phạt tính theo giờ, 100.000/giờ từ hôm đó đến hôm trình bày.


0 Nhận xét