Thông tin liên hệ với MBM


Thông tin liên hệ

Chủ tịch
Mr. Nguyễn Quốc Phú | Di động: 090.945.9938

Phó chủ tịch
Mr. Cao Trung Hiếu | Di động: 0917.370.739

Trưởng ban đối ngoại
Mr. Lê Thanh Hải | Di động: 0983.977.938

Trưởng ban đối nội
Mr. Nguyễn Văn Vũ | Di động: 944232028

Trưởng ban đào tạo
Mr. Nguyễn Minh Luân | Di động: 0932.609.009

Trưởng ban sự kiện
Ms. Thường Hữu Hạnh | Di động: 0902.313.143

Tổng thư ký
Mr. Phạm Quốc Tuấn | Di động: 0919.373.004

Admin
Ms. Nguyễn Thị Đông Quỳnh | Di động: 0937.692.156

Email: mbmvietnam@googlegroups.com
Website: www.mbmvietnam.com | Youtube: bit.ly/mbm-youtube
Fanpage: www.facebook.com/MonthlyBusinessMathching
Group: www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching


0 Nhận xét