Phương pháp làm việc hiệu quả, năng suất cao tại công sở.


1. Tâm thế làm việc:

Nơi công sở thường có 2 dạng tâm thế làm việc:

- "Tâm thế ting ting" hay còn gọi là "tâm thế cá heo" - tức động cơ làm việc là ngóng trông thông báo SMS ting ting của ngân hàng vào ngày nhận lương, hoặc làm việc với tâm thế như chú cá heo là có được thưởng thì mới biểu diễn.

- "Tâm thế làm chủ chính mình": khi có tâm thế này thì bạn sẽ là người “dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm” với công việc của mình trong phạm vi công việc cho phép theo quy định của công ty.

Một người làm việc hiệu quả khi chọn cho mình cái "tâm thế làm chủ chính mình", bởi lúc đó mới tối ưu và sáng tạo. Doanh chủ cần tìm ra phương pháp để biến nhân sự đều có tâm thế làm chủ, lời khuyên của tôi là nên tham khảo thêm về mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy) đã và đang được áp dụng rất thành công ở nhiều công ty lớn có tốc độ tăng trưởng cao như Uber, Grab, Airbnb... Và lưu ý, công ty startup, SME thường có lợi thế tạo việc xây dựng văn hóa này.

2. Kỹ năng hiểu mục tiêu, tính chất, yêu cầu công việc của bạn:

Mỗi vị trí công việc thông thường đều có bảng mô tả chi tiết và hướng dẫn cụ thể, được cập nhật liên tục cho phù hợp với thực tế, người nhân sự cần đọc đi đọc lại để nắm chắc các vấn đề, chỗ nào chưa hiểu hoặc có kiến nghị cần cải tiến hãy ngay lập tức phản hồi lên cấp quản lý trực tiếp để trao đổi.

3. Kỹ năng lập kế hoạch:

Khi đã nắm bắt mục tiêu - tính chất - yêu cầu công việc của bản thân, nhân sự cần thiết lập cho bản thân một kế hoạch phù hợp (nguyên tắc lập kế hoạch SMART).

Lập kế hoạch là để bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày, giàu có hơn mỗi ngày, hạnh phúc hơn mỗi ngày, tuyệt đối tránh sự sáo rỗng, không trung thực với bản thân & cộng sự.

4. Kỹ năng quản lý thời gian:

Người quản lý thời gian tốt bao giờ cũng thành công hơn người lãng phí thời gian. Quản lý thời gian cần dựa trên kế hoạch, mục tiêu để bạn xác định tính ưu tiên cho công việc. Ví dụ, người làm kinh doanh thì công việc quan trọng là bán hàng & chăm sóc khách hàng nên có tính ưu tiên cao, việc tán dóc trên Facebook, cà phê chém gió với bạn bè trong giờ làm việc là những việc không quan trọng.

Người có kỹ năng quản lý thời gian tốt là người có khả năng tập trung cao độ cho mục tiêu bản thân, luôn luôn nghĩ về mục tiêu để đạt được với tư duy tích cực vô cùng & nguồn năng lượng mạnh mẽ, ví dụ: mục tiêu sẽ đạt 1.000 khách hàng trong năm nay, trở thành người tự do tài chính, đó là người biết cách bỏ qua những tư duy tiêu cực, mối quan hệ không giúp đạt được mục tiêu, những thú vui tầm thường chẳng giúp thành công trong cuộc sống.

5. Kỹ năng lập to do list:

Tập cho mình thói quen lập ra to do list mỗi ngày, hãy viết ra cuốn sổ tay (ra giấy) những việc quan trọng cần làm và luôn tập trung hành động cho to do list này.

- Mỗi khi bị xao nhãng, mất tập trung hãy nhìn lại to do list ngày hôm đó.

- Mỗi ngày hãy nhìn lại đã làm được gì với to do list ấy, đã hoàn thành tốt to do list chưa, cần cải thiện điều gì...

Hãy tập cho mình tư duy luôn quan sát, học hỏi và luôn tư duy đổi mới sáng tạo để tạo ra cách thức làm việc hiệu quả hơn, thông minh hơn, năng suất hơn, tập tư duy của “một người vô cùng chăm chỉ & luôn tìm cách làm nhanh hơn, năng suất hơn”.

6. Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Khi gặp phải một vấn đề, cần hình dung ta có các nguồn lực sau:

- Sự nỗ lực, cố gắng, khả năng học hỏi của bản thân.
- Các công cụ: tìm kiếm Google, các website/video chia sẻ, hướng dẫn.
- Sự hỗ trợ của đồng nghiệp.
- Lời tư vấn, đồng hành của quản lý/lãnh đạo.

7. Kỹ năng sử dụng các công cụ (tools) có sẵn của công ty.

Thông thường các công ty đều có nghiên cứu & phát triển, thuê/mua các công cụ để giúp nâng cao năng suất và trình độ quản lý, vì vậy nhân sự cần khai thác "tối đa" các công cụ có sẵn để phục vụ công việc bản thân. Tất cả đều có tài liệu hướng dẫn chi tiết, hoặc có khi tìm kiếm Google, hoặc sẽ được đào tạo/chỉ dẫn nội bộ...

Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét