Làm người nếu có thể thấu tỏ 5 bài học này thì ắt mọi việc vuông tròn không hối tiếc

Làm người nếu muốn trưởng thành vững chắc, năng lực đủ đầy ắt cần tham khảo 5 đức tính của cây cổ thụ sau đây…

1. Thời gian, chờ đợi, tích lũy

Không có thời gian, một mầm cây chẳng thể một chốc một lát mà biến thành cổ thụ, nhất định phải thông qua năm tô tháng điểm, từng chút từng chút mà thành.

Thế nên làm người cũng lại như thế, muốn thành công nhất định phải cho mình thời gian. Thời gian cũng chính là sự tích lũy những trải nghiệm cho bản thân mình, nó cũng như chất dinh dưỡng nuôi lớn thân mình.

2. Lập thân bất động

Một cái cây muốn trưởng thành to lớn thì không thể nay trồng chỗ này, mai trồng chỗ khác mà nhất định phải kiên cường đứng vững một chỗ chống chọi với vô số lần mưa dập gió vùi đến trăm nghìn năm sau.

Làm người muốn thành công cũng nhất định phải kiên thủ với niềm tin của mình đến phút cuối cùng mới mong có thể thành công.Một cái cây muốn trưởng thành to lớn thì không thể nay trồng chỗ này, mai trồng chỗ khác mà nhất định phải kiên cường đứng vững một chỗ. (Ảnh: wikipedia.org)

3. Cây muốn trưởng thành, cây thời phải có rễ

Rễ của cây có muôn hình vạn trạng: rễ to, rễ nhỏ, rễ cọc, rễ chùm… tất cả đều ăn sâu vào lòng đất, chúng không ngừng miệt mài tìm kiếm dinh dưỡng để nuôi lớn bản thân.

Người muốn trưởng thành cũng nhất định phải không ngừng học tập, không ngừng bồi đắp cho bản thân mình những hiểu biết để làm người, có như vậy sự nghiệp mới có thể hưng thịnh.

4. Hướng lên trên

Không có một cây nào trưởng thành mà chỉ phát triển bề ngang không phát triển bề cao, chúng phải phát triển chiều cao trước rồi mới đến phát triển tay cành và mãi mãi hướng lên trên.

Làm người muốn thành công cũng lại phải không ngừng hướng đến điều tốt đẹp, thiện lương, chỉ khi con người sống không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng sống vì những điều tốt đẹp mới có thể thành công, đứng vững được trong trời đất.


Làm người cũng phải không ngừng hướng đến điều tốt đẹp mới có thể thành công, đứng vững được trong trời đất. (Ảnh: wikipedia.org)

5. Hướng về nơi ánh mặt trời

Cây muốn lớn cây cần ánh nắng, người muốn trưởng thành người cũng cần phải có hướng đi. Không một cây nào trưởng thành mà lại chọn bóng tối, trốn tránh ánh mặt trời. Ánh mặt trời chính là niềm hi vọng của cây cối vạn vật trên đời, có hi vọng mới có ngày mai.

Người muốn thành công cũng cần phải có mục tiêu, có hi vọng và sự nỗ lực tương ứng với mục tiêu của mình.

Theo: www.cmoney.tw
Minh Vũ biên dịch
https://www.dkn.tv/
0 Nhận xét